บทความ 0 Comments

การให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทางธรรมชาติรายละเอียดความคุ้มครองของรายการพื้นฐาน ประการแรกก็คือความปลอดภัยของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่อยู่ภายใต้การพิจารณา ถัดไปพวกเขาควรจะมาพร้อมกับรายการที่สามารถปรับปรุงสภาพของพวกเขาที่มีอยู่ ชนิดที่แตกต่างของความต้องการที่พักอาศัยเป็นหลักในการเร่งกระบวนการของการกู้คืน ในแง่นี้สัดส่วนที่สำคัญของบทบัญญัติรวมถึงการปกป้องของคนพลัดถิ่นที่